Nye bad for Scandic Hotel Stavanger

Det lønner seg å samarbeide: Hunt VVS og vi i 123 Rør har sammen jobbet på et hotellprosjekt på Forus utenfor Stavanger. 18 nye bad, kjøle- og varmeanlegg er nå på plass. 

Hotell Scandic på Forus utenfor Stavanger, utvidet kapasiteten med 18 nye rom. De hadde et kontorlandskap som ikke ble brukt, og ville utnytte arealet med nye hotellrom. 

Oppdraget ble sendt ut på anbud og etter en tid, ble Hunt VVS engasjert for jobben i Stavanger. Hunt VVS er et enmannsforetak, og siden vi har samarbeidet før - var det ikke så vanskelig å få til et samarbeid om dette prosjektet. 

Vi ukependlet en periode til Stavanger, da det var en stor jobb vi gikk i gang med. Under planleggingsprosessen studerte vi tegningene og planla hvor det skulle bores til vannledninger. Vi startet med vann- og avløpsledningene og koblet de til på det eksisterende anlegget. 
Da rominndelingene var på plass utførte vi:

  • nytt rørsystem til de nye rommene
  • koblet på varme- og kjøleanlegg
  • bygget 18 nye bad
  • installerte dusjløsninger og toalett i alle badene